Ôm kim giữ bộ phận kim máy may công nghiệp 1 kim

Ôm kim giữ bộ phận kim máy may công nghiệp 1 kim

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Thương hiệu: 1 | Mã sản phẩm: fh4
Ôm kim 1 kim máy may công nghiệp:
  • Nội dung
  • Bình luận