Máy lập trình mổ trụ Jack M5

Máy lập trình mổ trụ Jack M5

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

 
có thể may trụ áo , lá cổ , măng sét áo sơ mi hoặc bất kỳ logo hay chạy các đường may khó 
  • Nội dung
  • Bình luận

MÔ TẢ