MÁY LẬP TRÌNH KỸ THUẬT SỐ AMS-221F-2516 (AMS-221F-3020)

MÁY LẬP TRÌNH KỸ THUẬT SỐ AMS-221F-2516 (AMS-221F-3020)

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    
ĐỜI MÁY AMS-221F-S AMS-221F-H AMS-221-G
Ứng dụng Hàng mỏng-Trung bình Trung bình- dầy Dầy - cực dầy
Tốc độ may tối đa 2.800 mũi/phút
Vùng may 0,1 ~12,7mm(0,05mm bước)
Số mẫu may có thể lưu trong bộ nhớ Bộ nhớ máy:Tối đa 50.000.000 mũi, 999 mẫu (tối đa 50.000 mũi/mẫu
Bộ nhớ thẻ:Tối đa 50.000.000 mũi, 999 mẫu (tối đa 50.000 mũi/mẫu
Kim DPx5(#14) DPx17(#18) DPx17(#23)
  • Nội dung
  • Bình luận
Lợi Ích Của AMS-221F:
CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG MAY  

 

   
AMS-221F-2516 (X: 250 mm × Y: 160 mm):      
  Phù hợp may nhãn, biểu tượng, túi, giày và dép.  
  Áp dụng cho các loại vật liệu và quy trình may khác nhau  
AMS-221F-3020 (X: 300 mm × Y: 200 mm):      
  Phù hợp may nội thất xe ô tô, tay cầm túi, giày và dép  
  Áp dụng cho những việc may cần vùng may lớn hơn