MÁY 1 KIM ,2 KIM TRỤ ĐỨNG

MÁY 1 KIM ,2 KIM TRỤ ĐỨNG

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Máy 1 kim tru, 2 kim trụ đứng chuyên nhiễu đường lưng công thíach hợp đường cua hẹp, nét đẹp có cữ canh ke giữa

  • Nội dung
  • Bình luận