Kim DBx1 SAN10 dùng cho máy khâu công nghiệp

Kim DBx1 SAN10 dùng cho máy khâu công nghiệp

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Nhà sản xuất: Groz Beckert
Mã sản phẩm: 777712gb
Tình trạng: InStock
- Kim may Đức Groz Beckert mã 777712 DBx1 SAN10 với ký hiệu mũi kim là FFG/SES
- Mã 777712 | DBx1 SAN 10 | 1738 SAN 10 | 55/7 |
  • Nội dung
  • Bình luận