Kim chịu nhiệt DPX17 Groz beckert số 22

Kim chịu nhiệt DPX17 Groz beckert số 22

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Nhà sản xuất: Groz Beckert
Mã sản phẩm: 761032h4t
Tình trạng: InStock
- Kim chịu nhiệt DPX17 Groz beckert mạ vàng sử dụng cho máy khâu công nghiệp có tốc độ cao.
- Sản phẩm có mã 761032 | DPX17 | 135X17 | 140/22 | Gebedur | R
  • Nội dung
  • Bình luận