Cữ gá may gang đúc G4 Shirts gauge

Cữ gá may gang đúc G4 Shirts gauge

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Mã sản phẩm: cu02vl
Tình trạng: InStock
Cữ gá may bằng gang đúc G4 Shirts gauge.
Mã catalouge: YF05407-T
  • Nội dung
  • Bình luận
Sản phẩm khác
Cử xương cá 25

Cử xương cá 25

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền hai mép 7 ly

Cử viền hai mép 7 ly

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền hai mép 20 ly

Cử viền hai mép 20 ly

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền gấp 4 a10/s60

Cử viền gấp 4 a10/s60

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền gấp 4 a10

Cử viền gấp 4 a10

Liên hệ: 0347 363 839
Cử treo thể thao 3/8

Cử treo thể thao 3/8

Liên hệ: 0347 363 839