Bộ mồm viền Dayu A-10 22mm

Bộ mồm viền Dayu A-10 22mm

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Nhà sản xuất: DAYU
Mã sản phẩm: mom22
Tình trạng: InStock
Bộ mồm viền DAYU A-10 22mm bao gồm:
- Mặt nguyệt + răng cưa.
- Gá (cữ) may.
- Chân vịt 3/4.
  • Nội dung
  • Bình luận
Sản phẩm khác
Cử xương cá 25

Cử xương cá 25

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền hai mép 7 ly

Cử viền hai mép 7 ly

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền hai mép 20 ly

Cử viền hai mép 20 ly

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền gấp 4 a10/s60

Cử viền gấp 4 a10/s60

Liên hệ: 0347 363 839
Cử viền gấp 4 a10

Cử viền gấp 4 a10

Liên hệ: 0347 363 839
Cử treo thể thao 3/8

Cử treo thể thao 3/8

Liên hệ: 0347 363 839