Bộ cự ly máy 1 kim có dao cắt biên

Bộ cự ly máy 1 kim có dao cắt biên

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Mã sản phẩm: bcly01
Tình trạng: InStock
Bộ cự ly máy 1 kim có dao cắt biên, lắp vào máy 1 kim chuyển thành máy xén.
Sản phẩm bao gồm: mặt nguyệt, răng cưa, dao cắt, chân vịt, táo kim.
  • Nội dung
  • Bình luận
Sản phẩm khác
Mặt nguyệt B28

Mặt nguyệt B28

Liên hệ: 0347 363 839
Mặt nguyệt gá 4 chỉ E809

Mặt nguyệt gá 4 chỉ E809

Liên hệ: 0347 363 839
Mặt nguyệt E24

Mặt nguyệt E24

Liên hệ: 0347 363 839
Mặt nguyệt E22

Mặt nguyệt E22

Liên hệ: 0347 363 839
Mặt nguyệt E1826

Mặt nguyệt E1826

Liên hệ: 0347 363 839
Mặt nguyệt E18

Mặt nguyệt E18

Liên hệ: 0347 363 839
Mặt nguyệt E16

Mặt nguyệt E16

Liên hệ: 0347 363 839