Bảo hiểm cò giật chỉ (chắn cò chỉ) máy may 1 kim

Bảo hiểm cò giật chỉ (chắn cò chỉ) máy may 1 kim

Liên hệ: 0347 363 839

Mô tả

Thương hiệu: 1 | Mã sản phẩm: FHT3
- Bộ phận bảo vệ cò máy may công nghiệp 1 kim.
  • Nội dung
  • Bình luận